ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

Cube ການຄິດໄລ່ສູດປະລິມານ

Cube ການຄິດໄລ່ສູດປະລິມານອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊອກຫາປະລິມານຂອງ cube ໄດ້, ໂດຍການສູດ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຍາວຂອງແຂບ cube ຂອງ.

ກະລຸນາໃສ່ຄວາມຍາວຂອງຂອບ (H) ໄດ້:

ປະລິມານຂອງ cube ເປັນ

Cube ແມ່ນເປັນຮູບເລຂາຄະນິດສາມມິຕິລະດັບ bounded ໂດຍຫົກປະເຊີນຫນ້າຕາ, ພາກສ່ວນຫຼືທັງສອງດ້ານ, ມີສາມກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະຈຸດສຸດຍອດ.
ສູດສໍາລັບປະລິມານຂອງ cube ເປັນ: V = H3,
V - ປະລິມານຂອງ cube ເປັນ, H - ຄວາມຍາວຂອງແຂບໄດ້