ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ເຄື່ອງຄິດເລກ solver ສົມຜົນ quadratic

ເຄື່ອງຄິດເລກ solver ສົມຜົນ quadratic ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂສົມຜົນ quadratic ໃດ, ຊອກຫາຈໍາແນກແລະຮາກທັງຫມົດຂອງສົມຜົນ. ກະລຸນາໃສ່ຄຸນຄ່າຂອງ a, b, ຄ່າສໍາປະສິດ c ແລະທ່ານໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງສົມຜົນ quadratic.

ກະລຸນາໃສ່, b, ຄ່າ c ຂອງສົມຜົນ quadratic

x2 + x + = 0