ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ການຄິດໄລ່ປະລິມານ

ການຄິດໄລ່ປະລິມານອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊອກຫາປະລິມານຂອງຮູບ geometric ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: cube, ໂກນຫມາກມີແກນ, ຜ່ານ, pyramid, ໂດຍສູດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.