ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ການຄິດໄລ່ປະລິມົນທົນ

ການຄິດໄລ່ປະລິມົນທົນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊອກຫາ perimeter ຂອງຮູບ geometric ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ, ຕາລາງ, ຮູບສີ່ແຈສາກ, ສາມຫຼ່ຽມ, ຂະຫນານ, rhombus, trapezoid ໂດຍສູດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.