ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່

ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊອກຫາພື້ນທີ່ຂອງຮູບ geometric ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ຕາລາງ, ຮູບສີ່ແຈສາກ, ຂະຫນານ, trapezoid, rhombus, ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ, ສາມຫຼ່ຽມ, ໂດຍສູດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.