ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

Perimeter ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ, perimeter ການຄິດໄລ່ສູດ

perimeter ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ, perimeter ສູດການຄິດໄລ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊອກຫາ perimeter ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກໃດຫນຶ່ງ, ໂດຍການສູດ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຍາວຂອງຂ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ.
a:   b:  

Perimeter ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ

ຮູບສີ່ແຈສາກແມ່ນຮູບສີ່ຫລ່ຽມທີ່ມີມຸມຂວາສີ່ຄົນ. ສູດສໍາລັບການ perimeter ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ: P=2(a+b),
ບ່ອນທີ່ເປັນ, b - ທັງສອງດ້ານຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ