ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

Perimeter ຂອງຂະຫນານ, perimeter ການຄິດໄລ່ສູດ

perimeter ຂອງຂະຫນານ, perimeter ສູດການຄິດໄລ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊອກຫາ perimeter ຂອງຂະຫນານ, ໂດຍການສູດ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຍາວຂອງຂ້າງຂະຫນານ.
a:   b:  

Perimeter ຂອງຂະຫນານ

ຂະຫນານເປັນຮູບສີ່ຫລ່ຽມມີສອງຄູ່ຂອງຂ້າງຂະຫນານໄດ້. ສູດສໍາລັບການ perimeter ຂອງຂະຫນານ: P=2(a+b),
ບ່ອນທີ່ເປັນ, b - ທັງສອງດ້ານຂອງຂະຫນານ