ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ຈໍານວນຫລາຍລ້ານ, ພັນລ້ານລ້ານລ້ານ, crores, lakhs ແປງ

ຈໍານວນຫລາຍລ້ານ, ພັນລ້ານລ້ານລ້ານ, crores, lakhs ແປງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການແປງຕົວເລກກັບລ້ານ, ພັນລ້ານລ້ານລ້ານ, ພັນ, lakhs ແລະ crores. ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຈະສາມາດທີ່ຈະຮູ້ວ່າວິທີການຈໍານວນຫຼາຍຂອງເລກສູນໃນຈໍານວນໃດ.
ເກັດຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່:
ຂະຫນາດສັ້ນ - ທຸກຫຼາຍໄລຍະໃຫມ່ກ່ວາລ້ານແມ່ນຫນຶ່ງພັນເທື່ອຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

ຂະຫນາດຍາວ - ທຸກຫຼາຍໄລຍະໃຫມ່ກ່ວາລ້ານເປັນຫນຶ່ງໃນລ້ານເທື່ອຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.
ກະລຸນາໃສ່ຈໍານວນ:
ຊື່ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່: