ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

Roman, arabic, ແປງຕົວເລກຮິນດູ

ແປງ Roman, arabic, ຈໍານວນຫລາຍພາສາຮິນດີອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນຈໍານວນໂຣມັນ, ຈໍານວນ arabic ແລະຈໍານວນ Hindi ກັບອື່ນໆແຕ່ລະຄົນ.
ແປງຕົວເລກຈໍານວນເຕັມ ລະບົບຈໍານວນ      

ວັນ Roman

21 XXI
20 XX
19 XIX
18 XVIII
17 XVII
16 XVI
15 XV
14 XIV
13 XIII
12 XII
11 XI
10 X
9 IX
8 VIII
7 VII
6 VI
5 V
4 IV
3 III
2 II
1 I