ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ວິທີການຈໍານວນຫຼາຍມື້ຈົນກ່ວາຕໍ່າກ່ວາ?

ວຽກງານຕ້ານການທີ່ໃຊ້ເວລາຈົນກ່ວາທີ່ຫຼຸດລົງຈະອະທິບາຍວິທີການຈໍານວນຫຼາຍມື້, ຊົ່ວໂມງ, ນາທີແລະວິນາທີໄດ້ຖືກປະໄວ້ຈົນກ່ວາຫຼຸດລົງຕໍ່ໄປ (ດູໃບໄມ້ລົ່ນ).
ພິມ


ວັນໃນມື້ນີ້ແມ່ນຈົນກ່ວາທີ່ຫຼຸດລົງ 2023

265 ວັນ 04 ຊົ່ວໂມງ 24 ນາທີ 09 ວິນາທີ

01 ກັນຍາ 2023 - ສຸກ