ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ຕົວອັກສອນພາສາລັດເຊຍພາ

ພາອອນໄລນ໌ຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆຈາກລັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນພາສາອັງກິດແລະກົງກັນຂ້າມ, ພາຂອງຊື່ແລະນາມສະກຸນ.
ຂໍ້​ຄວາມ: