ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ຖົງມືຂະຫນາດຄິດໄລ່ອອນໄລນ໌

ຖົງມືຂະຫນາດຄິດໄລ່ອອນໄລນ໌ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຊອກຫາແລະປ່ຽນຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງຂອງຖົງມືຂະຫນາດຂະຫນາດສາກົນແລະ circumference ມືໃນຊັງຕີແມັດຫຼືນິ້ວ.