ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ຕະ​ຫຼາດ​ຫຸ້ນ

ນ້ໍານ້ໍາມັນອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, ທອງ, ຄໍາ, ເງິນແລະໂລຫະມີຄ່າອື່ນໆລາຄາຂອງປະຫວັດສາດ.