ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ໂດຍທົ່ວໄປ Barcode

ໂດຍທົ່ວໄປທະນາຍຄວາມລະຫັດອອນໄລນ໌ສ້າງບາລະຫັດໂດຍລະຫັດຜະລິດຕະພັນດິຈິຕອນ.
ກະລຸນາໃສ່ລະຫັດຜະລິດຕະພັນແລະໃຫ້ຄລິກໃສ່ສ້າງປຸ່ມ barcode.