ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ລໍ້ແລະຢາງໂດຍແບບຈໍາລອງລົດ

ມາດຕະຖານ (ຂະຫນາດໂຮງງານຜະລິດ) ຢາງແລະແຜ່ນຕາຕະລາງໂດຍລົດການແລະຮູບແບບ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ຢາງແລະແຜ່ນຂະຫນາດພໍດີກັບລົດຂອງທ່ານ, ເລືອກເອົາມາດຕະຖານ (ແນະນໍາໃຫ້) ແລະອະນຸຍາດຂະຫນາດ. ແຜ່ນລໍ້ຊົດເຊີຍ, ເຈາະແຜ່ນອັດຕະໂນມັດຂະຫນາດແຜ່ນອັດຕະໂນມັດ.