ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ຄໍາອອນເພື່ອກໍາເຄື່ອງຄິດເລກອອນໄລນ໌

ອອນ Gold ການກໍາເຄື່ອງຄິດເລກອອນໄລນ໌ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນນ້ໍາຄໍາທີ່ມາຈາກອອນ Troy ກັບກໍາແລະຈາກກໍາກັບລົວອອນສ໌. ຫນຶ່ງ troy ounce ເທົ່າກັບ 31.1034768 ກໍາ.