ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

Keyboard Hindi ອອນໄລນ໌

keyboard Hindi ອອນໄລນ໌ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດພິມຕົວອັກສອນຮິນດູກ່ຽວກັບແປ້ນພິມ virtual ຮິນດູທີ່ມີການປ່ຽນໄປໃຊ້ແປ້ນພິມພາສາອັງກິດ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl