ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ການຄິດໄລ່ເຫຼົ້າ

ການຄິດໄລ່ເຫຼົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໃນການຄໍານວນລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງແອນກໍຮໍໃນເລືອດໃນຂຶ້ນຂອງຈໍານວນເງິນແລະປະເພດຂອງເຫຼົ້າ drunk, ການຮ່ວມເພດຂອງທ່ານ, ນ້ໍາ, ແລະວິທີການທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປານໄດ້ຜ່ານຫຼັງຈາກການດື່ມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ການຄິດໄລ່ເຫຼົ້າໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະຮູ້ວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດຂັບລົດຍານພາຫະນະທີ່ມີເນື້ອໃນເຫຼົ້າເປັນເລືອດສະເພາະໃດຫນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຫຼາຍປານໃດທ່ານບໍ່ດື່ມ?

1.
%
2.
%
3.
%
ທ່ານມີ:
ນ້ໍາຂອງທ່ານ:         ອື່ນໆ
ຊົ່ວໂມງຜ່ານ:                 ອື່ນໆ h
ປະເທດ:
ເນື້ອໃນເລືອດເຫຼົ້າຫຼືເອກເຫຼົ້າເລືອດ (BAC) ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງແອນກໍຮໍໃນເລືອດ. ມັນປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນການວັດແທກເປັນມະຫາຊົນຕໍ່ປະລິມານ. ການຄິດໄລ່ເຫຼົ້າເຮັດໃຫ້ການຄໍານວນໂດຍປະມານຂອງເອກເຫຼົ້າເລືອດຕົວຈິງຂອງທ່ານແມ່ນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງປັດໃຈເພີ່ມເຕີມ, ເຊັ່ນ: ດິນຟ້າພັນທຸກໍາ, ສຸຂະພາບສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ຜ່ານມາ.