ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ການຄິດໄລ່ສູດເລັ່ງສູນກາງ

ການຄິດໄລ່ສູດເລັ່ງສູນກາງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ການເລັ່ງສູນກາງ, radius ຂອງແຜ່ນປ້າຍວົງກົມແລະໄວ, ໂດຍສູດສະມະການການເຄື່ອນໄຫວວົງ.

ຄິດໄລ່ ສູນກາງ ການເລັ່ງລັດມີຫຼືຄວາມໄວ

     
ລັດມີ (r):
ຄວາມໄວ (v):
ສູນກາງ (radial) ເລັ່ງແມ່ນປະເພດຂອງການເລັ່ງໃນ motion ວົງເປັນເອກະພາບ, ມຸ້ງໄປສູ່ການສູນກາງ.

ສູດຂອງ ສູນກາງ ການເລັ່ງ


ບ່ອນທີ່ v - ຄວາມໄວຂະຫນາດ, R - ລັດ