ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ການຄິດໄລ່ສູດໄລຍະທາງ

ການຄິດໄລ່ສູດໄລຍະທາງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງຈຸດໃນສອງຂະຫນາດ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ການປະສານງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ກະລຸນາໃສ່ການປະສານງານໃນການເລີ່ມຕົ້ນແລະສິ້ນສຸດຈຸດ A ແລະ B

ຈຸດ A (x1, y1): ( , )
ຈຸດ B (x2, y2): ( , )
ສູດສໍາລັບການຊອກຫາໄລຍະທາງລະຫວ່າງຈຸດສອງຈຸດ A (x1, y1) ແລະ B (x2, y2):
ໄລຍະທາງລະຫວ່າງຈຸດ