ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ແປງທີ່ໃຊ້ເວລາ

ການຄິດໄລ່ການປ່ຽນແປງທີ່ໃຊ້ເວລາອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນນາທີວິນາທີ, ວັນທີ່ຊົ່ວໂມງ, ນາທີກັບວັນ, ແລະອື່ນໆສົນທະນາແມ່ນປະຕິບັດຈາກຮູບແບບຫນຶ່ງກັບຄົນອື່ນ.
ຈາກ
  ການ