ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ແຜ່ນນອກຈາກຄໍລໍາ

ແຜ່ນນອກຈາກຄໍລໍາອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະຄິດໄລ່ເພີ່ມ (ລວມ) ຂອງສອງຈໍານວນ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການນອກຈາກຄໍລໍາ, ແລະໄດ້ຮັບການແຜ່ນຂອງນອກຈາກນັ້ນຖັນ.

ກະລຸນາໃສ່ສອງຈໍານວນ

ບວກ