ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ແຜ່ນ Column ຄູນ

ເຄື່ອງຄິດເລກຄູນຖັນ (ຜະລິດຕະພັນ) ຂອງສອງຈໍານວນ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການຖັນຫຼາຍ, ແລະໄດ້ຮັບການແຜ່ນຂອງຫຼາຍຖັນ.

ກະລຸນາໃສ່ສອງຈໍານວນ, multiplicand ແລະທະວີຄູນ.

ຄູນ